Informatie op deze website

Deze website is bedoeld als een bron van algemene informatie en inspiratie. Onze websites en andere uitingen zijn niet bedoeld als vervanging van een medisch advies of diagnose en behandeling van specifieke medische klachten. De gebruiker wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts, therapeut en/of diëtist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie.

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig, onjuist of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons uiteraard aanbevolen.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt. Wij maken gebruik van functionele cookies, analytische cookies en marketingcookies. Voor functionele en analytische cookies is geen toestemming nodig, voor het plaatsen van marketingcookies vragen wij om toestemming bij het betreden van de website.

 

Functionele cookies: Deze cookies hebben een functionele rol op onze website en zijn daarom technisch noodzakelijk. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een product aan het winkelmandje toe te voegen of het onthouden van een login.

 

Analytische cookies: Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Via deze website worden er daarom cookies geplaatst. Alle gegevens worden geanonimiseerd en wij kunnen bezoekers daarom niet persoonlijk herleiden.

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. LEEF WIN-WIN is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

 

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

 

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder reacties op artikelen en gastblogs.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

 

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites kan veranderen zonder dat wij hier kennis van hebben genomen.

 

Reclame en sponsoring

Op deze website wordt zeer zelden gebruik gemaakt van sponsoring, affiliatie marketing en reclame voor derden. In het uitzonderlijke geval hebben wij voor deze content een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen, maken we kans op een vergoeding door middel van affiliatie links of hebben we een korting ontvangen. Wij kiezen er bewust voor om alleen samen te werken met merken waar wij achter staan en die passen bij de visie van LEEF WIN-WIN. Een samenwerking verandert dan ook niets aan onze mening of oordeel over een product of merk. Wanneer er sprake is van reclame of sponsoring wordt dit onderaan de betreffende uiting duidelijk vermeld.

 

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Privacy statement

Met een account op LEEF WIN-WIN of een samenwerkingen vertrouwt u ons met uw gegevens. Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient u diverse persoonsgegevens aan LEEF WIN-WIN te verstrekken. Door middel van dit privacystatement wil LEEF WIN-WIN inzichtelijk maken welke gegevens er worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en wat LEEF WIN-WIN met deze gegevens doet. Daarnaast willen we u met dit privacy statement wijzen op uw rechten.

 

Privacybeleid

Het privacy beleid van LEEF WIN-WIN is van toepassing op alle diensten die door LEEF WIN-WIN worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten hebben wij verschillende persoonsgegevens van u nodig.

 

Toestemming

Als u de diensten van LEEF WIN-WIN gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en met geen enkele andere partij worden gedeeld onder dit Privacy statement, met inbegrip van het cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit privacy statement wordt verwezen.

 

Allereerst zal hieronder worden ingegaan op de gegevens die worden verzameld. Vervolgens zal het gebruik van de gegevens door LEEF WIN-WIN worden behandeld.

 

Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze

We verzamelen de gegevens van onze gebruikers om ervoor te zorgen dat zij gebruik van onze diensten kunnen maken en LEEF WIN-WIN kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen LEEF WIN-WIN en de gebruiker.

 

LEEF WIN-WIN verzamelt de gegevens als volgt:

 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaken op de website van LEEF WIN-WIN. De gegevens die u verstrekt zijn onder andere naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer om uw bestelling te plaatsen. Mogelijk wordt het persoonlijke account op LEEF WIN-WIN aangevuld met gegevens zoals geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, interesses en persoonlijke notities over uw gezondheid. Deze gegevens worden opgeslagen in uw account.

 

Op welke wijze gebruikt LEEF WIN-WIN de gegevens

 

LEEF WIN-WIN gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden.

LEEF WIN-WIN gebruikt uw gegevens om uw bestelling te kunnen leveren en de gebruiker op de hoogte te houden van de bestelling.

LEEF WIN-WIN gebruikt uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van haar diensten. LEEF WIN-WIN gebruikt uw gegevens om u te kunnen ondersteunen wanneer zich problemen voordoen.

LEEF WIN-WIN gebruikt de gegevens die nodig zijn om klachten en problemen met het afnemen van de diensten (zoals bugs) te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen.

LEEF WIN-WIN gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen.

LEEF WIN-WIN gebruikt de gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, om het gebruik bij te houden en de totale kwaliteit van de diensten te verbeteren.

LEEF WIN-WIN gebruikt uw gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. Deze gegevens worden door LEEF WIN-WIN gebruikt wanneer dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude of andere overtredingen.

LEEF WIN-WIN vraagt uw toestemming voordat LEEF WIN-WIN gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacy statement worden beschreven.

 

Gegevens die LEEF WIN-WIN deelt

In principe deelt LEEF WIN-WIN uw persoonlijke gegevens niet met derde, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 

Voor externe verwerking: LEEF WIN-WIN levert persoonlijke gegevens aan haar partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen, zodat deze derden deze gegevens voor LEEF WIN-WIN kunnen verwerken, op basis van instructies van LEEF WIN-WIN, in overeenstemming met het privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Incassomaatregelen: Voor het treffen van incassomaatregelen door derden in het geval van een betaalachterstand van een cliënt.

Om juridische redenen: LEEF WIN-WIN deelt uw persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten LEEF WIN-WIN als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;

Fraude en technische – of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en

Indien LEEF WIN-WIN zou gaan fuseren, wordt overgenomen en/of haar activa verkoopt dan zal LEEF WIN-WIN de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborgen, zal zij u op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacy beleid.

 

Uw rechten

De cliënt heeft te allen tijde het recht om de door LEEF WIN-WIN verwerkte persoonsgegevens op te vragen en in te zien en LEEF WIN-WIN te verzoeken deze gegevens aan te passen dan wel geheel te verwijderen.

 

Beveiliging van uw gegevens

LEEF WIN-WIN gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen. Regelmatig evalueert LEEF WIN-WIN haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens en de beveiligingsmaatregelen. LEEF WIN-WIN beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot alle personen die voor LEEF WIN-WIN werkzaam zijn en/of door LEEF WIN-WIN zijn ingeschakeld die deze persoonsgegevens nodig hebben om de diensten van LEEF WIN-WIN te kunnen leveren.

 

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van LEEF WIN-WIN of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt LEEF WIN-WIN u een formele schriftelijke klacht per e-mail naar janneke@jannekevandermeulen.nl in te dienen. LEEF WIN-WIN zal contact met u opnemen en een onderzoek starten.

 

Aanpassen privacy beleid

Het privacy beleid van LEEF WIN-WIN kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen van het privacy beleid zullen middels de website of langs andere weg aan u bekend worden gemaakt, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. De gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, worden bewaard tot uw account wordt verwijderd, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Zodra LEEF WIN-WIN bepaalde gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van haar diensten worden deze gegevens verwijderd.

 

Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen. Als u de diensten van LEEF WIN-WIN blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in het privacy beleid dan stemt u in met het nieuwe privacy beleid. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van LEEF WIN-WIN.

 

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. Boeken hebben een wettelijk vastgestelde verkoopprijs. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u ons mailen op janneke@jannekevandermeulen.nl.

Scroll naar boven